Viran täyttäminen OM/2019/145

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

1) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen (T 14) viran täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 5) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen esittelijäneuvos, hovioikeudenneuvos Timo Jaakko Saranpää ja hovioikeudenneuvos Mika Pekka Kinnunen Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Anne Marjatta Ali-Rekola, käräjätuomari Anna-Maria Kangas, käräjätuomari Sanna Pauliina Mikkola ja käräjätuomari Juha Valtteri Pihlamaa Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen erityisasiantuntija, käräjätuomari Inka-Maaria Margareetta Grönqvist Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Minnimari Raisa Kanerva Saari Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Nina Johanna Wahlstedt ja käräjätuomari Merja Helena Maunuksela

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hovioikeuden hovioikeusneuvoksen virkaan ma. esittelijäneuvoksen, hovioikeudenneuvos Timo Jaakko Saranpään 1.1.2020 lukien ja hovioikeudenneuvos Mika Pekka Kinnusen 1.1.2020 lukien, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Anne Marjatta Ali-Rekolan 1.1.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Anna-Maria Kankaan 1.1.2020 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Sanna Pauliina Mikkolan 1.1.2020 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Juha Valtteri Pihlamaan 1.1.2020 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen erityisasiantuntijan, käräjätuomari Inka-Maaria Margareetta Grönqvistin 1.1.2020 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Minnimari Raisa Kanerva Saaren 1.1.2020 lukien ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Nina Johanna Wahlstedtin 1.1.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Merja Helena Maunukselan 1.1.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virat 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.