Viran täyttäminen OM/2019/146

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi asianajaja Henri Antti Ilari Hyvärinen Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Nea Kristina Koivu, määräaikainen käräjätuomari Jussi Jalmari Kivi, määräaikainen käräjätuomari Janne Samuli Kaarre ja määräaikainen käräjätuomari Laura Johanna Ritakari-Rautio Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Kalle Henrik Kalliokoski ja käräjätuomari Stina Pauliina Selander Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi assessori Marja Johanna Kantanen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeuden esittelijä Joona Olavi Seponpoika Ålander

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan asianajaja Henri Antti Ilari Hyvärisen 1.1.2020 lukien, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Nea Kristina Koivun 1.1.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Jussi Jalmari Kiven 1.1.2020 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Janne Samuli Kaarren 1.1.2020 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Laura Johanna Ritakari-Raution 1.1.2020 lukien, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kalle Henrik Kalliokosken 1.1.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Stina Pauliina Selanderin 1.1.2020 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan assessori Marja Johanna Kantasen 1.1.2020 lukien ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeuden esittelijän Joona Olavi Seponpoika Ålanderin 1.1.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.