Viran täyttäminen OM/2019/147

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Markkinaoikeuden kahden markkinaoikeusinsinöörin viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Riitta Liisa Arjas Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jani Petteri Taskila Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi eurooppapatenttiasiamies Pasi Antero Nikkonen ja eurooppapatenttiasiamies Merja Annikki Heikkinen-Keinänen

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Riitta Liisa Arjaksen 1.1.2020 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Jani Petteri Taskilan 1.1.2020 lukien ja Markkinaoikeuden ensiksi täytettävään markkinaoikeusinsinöörin virkaan eurooppapatenttiasiamies Pasi Antero Nikkosen 1.2.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan eurooppapatenttiasiamies Merja Annikki Heikkinen-Keinäsen 1.2.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.