Tehtävään määrääminen OM/2019/161

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2021

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 3 §:n 3 momentin mukaan sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa osallistuu säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi eräin poikkeuksin kaksi sotilasjäsentä. Sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n 3 momentin mukaan korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää tasavallan presidentti. Sotilasjäsenten toimikausi on mainitun pykälän 4 momentin mukaan kaksi vuotta. Korkeimman oikeuden nykyisten sotilasjäsenten toimikausi päättyy 31.12.2019. Korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2021 esitetään määrättäväksi kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeri ja prikaatikenraali Vesa Juhani Virtanen sekä varajäseniksi lippueamiraali Tuomas Antero Tiilikainen ja prikaatikenraali Kari Juhani Nisula.

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeren ja prikaatikenraali Vesa Juhani Virtasen sekä varajäseniksi lippueamiraali Tuomas Antero Tiilikaisen ja prikaatikenraali Kari Juhani Nisulan, kaikki toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman oikeuden esitys 9.12.2019 *
  2. Pääesikunnan esitys 23.9.2019 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.