Viran täyttäminen OM/2019/156

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvosten viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävinä oleviin korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, valiokuntaneuvos, OTL, MMK, OTK Jaakko Ilmari Autio ja määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Monica Helena Gullans.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, valiokuntaneuvos, OTL, MMK, OTK Jaakko Ilmari Aution 1.1.2020 lukien ja määräaikaisen oikeusneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Monica Helena Gullansin 1.1.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 28.11.2019 *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.