Viran täyttäminen OM/2019/158

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvosten määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaisiin virkasuhteisiin nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkas 1.1.2020 lukien ja enintään 31.8.2022 saakka sekä määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkala, määräaikainen oikeusneuvos, johtava hallintovirkamies, OTT, OTK, VT Pekka Sakari Aalto, määräaikainen oikeusneuvos, työtuomioistuinneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirén, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Tero Tapio Leskinen, professori OTT, OTK Juha Lavapuro ja EU-tuomioistuinasioiden johtaja Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskoski ajalle 1.1. – 31.12.2020.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkaksen 1.1.2020 lukien enintään 31.8.2022 saakka, määräaikaisen oikeusneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkalan ajalle 1.1. – 31.12.2020, määräaikaisen oikeusneuvoksen, johtava hallintovirkamies, OTT, OTK, VT Pekka Sakari Aallon ajalle 1.1. – 31.12.2020, määräaikaisen oikeusneuvoksen, työtuomioistuinneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirénin ajalle 1.1. – 31.12.2020, määräaikaisen oikeusneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Tero Tapio Leskisen ajalle 1.1. – 31.12.2020, professori OTT, OTK Juha Lavapuron ajalle 1.1. – 31.12.2020 ja EU-tuomioistuinasioiden johtajan Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskosken ajalle 1.1. – 31.12.2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 28.11.2019 *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.