Tehtävään määrääminen OM/2019/157

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvosten tehtävään määrääminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 11 §:n 1 momentin mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Korkein hallinto-oikeus esittää, että ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024 määrätään professori Jukka Antero Horppila ja professori Janne Ilmari Hukkinen.

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään professori Jukka Antero Horppilan ja professori Janne Ilmari Hukkisen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 28.11.2019 *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.