Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2019/124

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 57/2019 vp; EV 51/2019 vp)

HE 57/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150008
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansalaisaloitelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.