Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/48

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta (HE 46/2019 vp; EV 37/2019 vp)

HE 46/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja, esittelijä p.029 5488419
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.