Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/85

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 51/2019 vp; EV 38/2019 vp)

HE 51/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, p. +35 8295064942

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.