Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/85

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 51/2019 vp; EV 38/2019 vp)

HE 51/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tarja Reivonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064942
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.