Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/100

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 86/2019 vp; EV 56/2019 vp)

HE 86/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Nico Steiner, Hallitusneuvos p.+35 8295049001
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työaikalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.