Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/134

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 80/2019 vp; EV 70/2019 vp)

HE 80/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. +358 295 163 288

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja lain työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.