Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/134

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 80/2019 vp; EV 70/2019 vp)

HE 80/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja lain työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.