Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/151

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta (HE 78/2019 vp; EV 63/2019 vp)

HE 78/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, lain tuloverolain muuttamisesta ja lain verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.