Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/131

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp)

HE 66/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Leo Parkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530372
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta sekä lain valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.