Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/130

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 83/2019 vp; EV 71/2019 vp)

HE 83/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n muuttamisesta ja lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.