Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/130

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 83/2019 vp; EV 71/2019 vp)

HE 83/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Joni Rehunen, p. +358 295 163 435

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n muuttamisesta ja lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.