Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/120

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 82/2019 vp; EV 33/2019 vp)

HE 82/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Mari Leinonen, Hallitussihteeri p.029 5163509
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.