Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/141

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019 vp; EV 60/2019 vp)

HE 60/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen