Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/61

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 59/2019 vp; EV 45/2019 vp)

HE 59/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Linda Viitala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488299
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pelastuslain muuttamisesta, lain Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, lain palosuojelurahastolain 7 §:n muuttamisesta ja lain hätäkeskustoiminnasta annetun lain 16 §:n 4 momentin kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.