Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/52

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 48/2019 vp; EV 41/2019 vp)

HE 48/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfra-struktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.