Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2019/71

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 94/2019 vp; EV 54/2019 vp)

HE 94/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.