Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2019/117

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 36/2019 vp; EV 57/2019)

HE 36/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elintarvikelain muuttamisesta, lain kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta ja lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §.n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.