Valtion avustusten myöntäminen STM/2019/172

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan vuonna 2020

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Minna Saario, Johtaja p.029 5163146
Asia
Päätöksellä myönnetään FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 990 000 euroa valtionavustuslain (688/2001) mukaisena yleisavustuksena käytettäväksi lääkärihelikopteritoimintaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion vuoden 2020 talousarviossa (momentti 33.60.40) on tarkoitukseen varattu 28 990 000 euroa. Rahoitus mahdollistaa lääkärihelikopteritoiminnan jatkumisen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio
  2. Päätös