Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/123

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta (HE 61/2019 vp; EV 79/2019 vp)

HE 61/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta ja lain pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voiman 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen