Määrärahan jako MMM/2019/157

« Raha-asiainvaliokunta 9.1.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2020 määrärahan jakaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Roni Selén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162462
Asia
Ehdotus valtion talousarvion momentille 30.40.51 sisältyvän kalatalouden edistämiseen tarkoitetun määrärahan (9 311 000 euroa) jakamisesta valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin. Ehdotuksessa on huomioitu eduskunnan momentille lisäämä 150 000 euroa, josta osoitetaan 100 000 euroa Säkylän Pyhäjärven hoitokalastukseen ja 50 000 euroa avustuksena Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle. Avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle.50 000 euroa Hoitokalastus 100 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 1 kohta 2 055 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 2 kohta 1 186 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 3 kohta 1 520 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 2 momentti 100 000 euroa Maksunkantokulut 650 000 euroa Viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 3 050 000 euroa Kalastuslain toimeenpano ja tutkimustoiminta 500 000 euroa Kalastusmatkailuohjelma 100 000 euroa YHTEENSÄ 9 311 000 euroa
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio