Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/69

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 71/2019 vp; EV 80/2019 vp)

HE 71/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 029 5163482

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain muuttamisesta ja lain lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.