Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/69

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 71/2019 vp; EV 80/2019 vp)

HE 71/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Susanna Hoikkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163482
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain muuttamisesta ja lain lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen