Hallituksen esitys OM/2020/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 6/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Anne Kohvakka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150183
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vankeuslakia, tutkintavankeuslakia, henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annettua lakia sekä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin ja selkiinnytettäisiin Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia ja Rikosseuraamuslaitoksen rekistereiden tietosisältöä koskevia säännöksiä vastaamaan Rikosseuraamuslaitokselle laissa asetettuja tehtäviä. Esityksen tavoitteena on selkeyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja esitutkintaviranomaisten välistä tehtävänjakoa ja parantaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esitetyt muutokset parantaisivat viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti rikollisuuden estämisessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen