Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/77

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2019 vp; EV 2/2020 vp)

HE 101/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa, p. 029 54488340

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, lain ampuma-aselain muuttamisesta, lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.