Ulkoministeriön päätös UM/2020/36

« Raha-asiainvaliokunta 19.3.2020 13.00

Ulkoministeriö

Suomen maksama yleistuki YK:n tasa-arvojärjestölle (UN Women) vuoden 2020 sitomattomasta määrärahasta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pasi Pöysäri, Lähetystöneuvos p.029 5350022
Asia
Esitetään, että vuoden 2020 talousarvion momentilta 24.30.66 (varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdan 24.30.66.1 (monenkeskinen kehitysyhteistyö) sitomattomasta määrärahasta myönnetään 19 000 000 euroa yleisavustusta YK:n tasa-arvojärjestölle (UN Women). Yleisavustuksesta € 500 000 kohdennettaisiin Generation Equality prosessille. UN Women edistää sukupuolten välisen epätasa-arvon ja syrjinnän poistamista sekä naisten ja tyttöjen aseman, mahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistamista maailmanlaajuisesti. Järjestön toiminnan fokus on sukupuolten välisessä tasa-arvossa, hyvässä hallinnossa ja ihmisoikeusperustaisuudessa. UN Womenin kolmoismandaatti on ainutlaatuinen, sillä järjestön tehtäviin kuuluu tehdä normatiivista työtä, YK-järjestelmänlaajuista tasa-arvokoordinaatiotyötä sekä perinteistä kehitysjärjestöille kuuluvaa ohjelmatyötä. Suomi tukee UN Womenin strategisen suunnitelman ja siihen sisältyvien painopisteiden toimeenpanoa ja korostaa erityisesti järjestön lisäarvoa muihin YK-kehitysjärjestöihin nähden tuottavaa järjestelmänlaajuista koordinaatioroolia ja normatiivista työtä. Nämä ovat kivijalka naisten oikeuksien edistämisessä, erityisesti maatasolla ja alueellisesti ml. YK-reformin hengessä. UN Womenin toiminnan prioriteetit vastaavat erittäin hyvin Suomen ulkopoliittisia tavoitteita. UN Women on Suomen rahoittamista YK:n kehitysjärjestöistä toiseksi suurin yleisrahoituksen vastaanottaja. Suomen määrätietoisen poliittisen vaikuttamisen ja rahallisen tuen ansiosta Suomella ja UN Womenilla on toimiva kumppanuussuhde. UN Womenin yleisrahoituksen merkittävä korottaminen on strategisesti tärkeää vastavoimana globaalille, konservatiiviselle tasa-arvon ja naisten oikeuksien vastaliikkeelle etenkin naisten oikeuksien juhlavuonna. Yhdessä rahoitustasonsa korottamisen kanssa Suomi vaikuttaa myönteisesti järjestön kehittämiseen ja seuraa erityisesti järjestön hallintoon ja johtamiseen liittyvää kehitystä tiiviisti ja arvioi vaikuttavuutensa tuloksia, myös osana pohjoismaista viiteryhmää.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Tarkoitukseen kohdennettaisiin vuoden 2020 talousarvion momentin 24.30.66 (varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdasta 24.30.66.1 (monenkeskinen kehitysyhteistyö) 19 000 000 euroa yleisavustusta YK:n tasa-arvojärjestölle (UN Women).
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta