Tehtävään määrääminen PLM/2020/16

« Tasavallan presidentin esittely 27.3.2020 11.00

Puolustusministeriö

Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Antti Korkala, p. 029 5140435
Asia

a) eversti Pertti Juhani Kelloniemelle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.9.2020 lukien ja eversti Jarmo Matias Keskisen määrääminen tähän tehtävään 1.9.2020 lukien asemapaikkana New York b) eversti Tommi Marko Haapalalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2020 lukien ja eversti Pasi Pertti Hirvosen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Bryssel c) everstiluutnantti Jukka Olavi Kotilehdolle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Monsissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2020 lukien ja kommodori Pekka Juhani Varjosen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Mons d) everstiluutnantti Tero Jouni Tapani Palokankaalle apulaissotilasedustajaksi Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2020 lukien ja everstiluutnantti Timo Pekka Salosen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Bryssel

Esitys
Tasavallan Presidentti peruuttaa eversti Pertti Juhani Kelloniemelle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen 1.9.2020 lukien ja määrää eversti Jarmo Matias Keskisen tähän tehtävään 1.9.2020 lukien asemapaikkana New York, peruuttaa eversti Tommi Marko Haapalalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2020 lukien ja määrää eversti Pasi Pertti Hirvosen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Bryssel, peruuttaa everstiluutnantti Jukka Olavi Kotilehdolle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Monsissa annetun määräyksen 1.8.2020 lukien ja määrää kommodori Pekka Juhani Varjosen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Mons, peruuttaa everstiluutnantti Tero Jouni Tapani Palokankaalle apulaissotilasedustajaksi Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2020 lukien ja määrää everstiluutnantti Timo Pekka Salosen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Bryssel
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.