Ohjelmat SM/2020/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sisäministeriö

Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston rahoitusohjelmakauden 2014–2020 kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263
Asia
Esitys koskee Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kansallisen toimeenpano-ohjelman muuttamista. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-B) ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P). Rahastolle on laadittu rahoitusohjelmakauden 2014–2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen ohjelma. Toimeenpano-ohjelma on laadittu sisäasioiden rahastoista annetun lain (903/2014) 4 §:n mukaisesti rahaston kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa varten. Toimeenpano-ohjelmaan esitetään lisättäväksi Euroopan komission Suomen kansalliseen ohjelmaan myöntämä 6 927 447,35 euron lisärahoitus ISF-B -rahoitusvälineeseen. Lisärahoituksesta on allokoitu 3 216 666,66 euroa Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) kehittämiseen ja toimeenpanoon, 1 227 000 euroa Schengenin tietojärjestelmän (SIS) kansalliseen kehittämiseen ja 2 483 780,69 euroa yleisesti tietojärjestelmien kehittämiseen. Yleisesti tietojärjestelmien kehittämiseen tarkoitettu lisärahoitus on kohdennettu rahaston kansallisessa ohjelmassa siten, että 2 041 890,35 euroa sisältyy rahaston erityistavoitteeseen 3 (operatiivinen tuki) rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävien ja SIS II -järjestelmän käyttö- ja ylläpitopalveluihin ja 441 890,34 euroa rahaston kansalliseen tavoitteeseen 2.6 (kansallinen kapasiteetti) SIS II -järjestelmän kehittämiseen. Toimeenpano-ohjelmaan esitetään myös joitakin ohjelman sisäisiä käyttämättä olevan rahoituksen uudelleenkohdennuksia. Keskeisimpiä esitettyjä muutoksia ovat erityistavoitteessa 2 käyttämättä olevan rahoituksen uudelleenkohdennus rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisäämiseen ja uusimiseen ja näihin liittyviin ohjelmistoihin sekä erityistavoitteesta 6 erityistavoitteeseen 5 tehty uudelleenkohdennus esitutkintaviranomaisten teknisen rikostutkinnan kehittämiseen. Muita keskeisiä muutoksia ovat erityistavoitteesta 5 käyttämättä olevan rahoituksen uudelleenkohdennus erityistavoitteeseen 6 CBRNE-valmiuden kehittämiseen sekä erityistavoitteessa 5 rikollisjärjestöistä pois haluavien ja ulkomailta sotimasta palaavien henkilöiden tukemiseen. Uudelleenkohdennuksilla pyritään varmistamaan rahaston varojen mahdollisimman täysimääräinen ja tarkoituksenmukainen käyttö ohjelmakauden loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman 2014–2020 muutoksen. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.24) Sisäisen turvallisuuden rahaston EU-rahoituksen perusosuus rahoitusohjelmakaudella 2014–2020 on lisärahoituksen myötä yhteensä 82 678 011,35 euroa. Tähän sisältyy rahaston erityistoimia koskeva rahoitus, jota on yhteensä 8,46 miljoonaa euroa. Virastot osoittavat valtion kansallista rahoitusta rahastosta tuettaviin hankkeisiin ja toimintaan omien määrärahojensa puitteissa. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) kehittämiseen komission suoraan kohdistamalla lisärahoituksella sekä operatiiviseen tukeen kohdennetulla rahoituksella voidaan kattaa 100 % hankkeiden kustannuksista eli ne eivät edellytä kansallista rahoitusta. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momenteille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot ja arvioidut vuosittaiset maksatukset momentille 26.01.24 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta. Sisäministeriö tulee esittämään kevään 2020 lisätalousarvioesitykseen ohjelmamuutoksen aiheuttamat muutokset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen