Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/36

« Tasavallan presidentin esittely 30.3.2020 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 25/2020 vp; EV 14/2020 vp)

HE 25/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Liisa Huhtala, Hallitusneuvos p.+35 8295047062
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen