Eduskunnan kirjelmä TEM/2020/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan kirjelmä (A 4/2020 vp; EK 8/2020 vp) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen johdosta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Nico Steiner, Hallitusneuvos p.+35 8295049001
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemän valtioneuvoston asetuksen johdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen