Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/34

« Tasavallan presidentin esittely 31.3.2020 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 27/2020 vp; EV 16/2020 vp)

HE 27/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Eeva Vartio, p. 029 5163122

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.