Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/35

« Tasavallan presidentin esittely 31.3.2020 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 26/2020 vp; EV 15/2020 vp)

HE 26/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +358 295 049 001

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta, lain merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.