Hallituksen esitys VM/2020/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2020 09.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 43/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Määrärahojen 3,6 mrd. euron lisäys ja varsinaisten tulojen 5,8 mrd. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2020 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 9,4 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 12,7 mrd. euroa. Hallitus on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus antoi eduskunnalle ensimmäiset valmiuslain käyttöönottoasetukset 17.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koronavirusepidemian seurauksena yleinen taloudellinen aktiviteetti heikkenee tuntuvasti mikä näkyy lähes kaikissa verolajeissa. Verotuloarviota ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 4,7 mrd. euroa. Omaisuustuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 1,1 mrd. euroa. Valtion osuuteen työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta sekä valtion osuuteen työttömyysetuuksien perusturvasta ehdotetaan yhteensä noin 1,1 mrd. euron lisäystä. Lisäys aiheutuu sekä heikentyneestä työllisyystilanteesta että hallituksen tukiratkaisuista. Tartuntatautien valvonnan momentille ehdotetaan 600 milj. euron lisäystä mm. suojavarusteiden hankintaan. Valtionavustuksen myöntämiseksi kunnille yksinyrittäjien tukemiseen ehdotetaan 250 milj. euron määrärahaa. Business Finlandin avustusvaltuuksia korotetaan 100 milj. euroa kohdennettavaksi tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen suunnattaviin toimenpiteisiin. Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen varattua myöntämisvaltuutta avustuksiin pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen korotetaan 100 milj. euroa. Business Finlandin tutkimus- ja innovaatiotoimintaan myöntämien lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 300 milj. eurolla. Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle ehdotetaan 150 milj. euron pääomitusta uuden vakautusohjelman perustamiseen. Koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleva voi hakea väliaikaista tukea. Toimenpiteeseen ehdotetaan 94 milj. euroa. Tuki koskisi tilanteita, joissa varhaiskasvatuksessa olevaa tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutettua lasta hoidetaan kotona, ollen samalla palkattomasti poissa ansiotyöstä. Etuutta maksettaisiin myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen