Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 14.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp; EV 37/2020 vp)

HE 45/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen