Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/57

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2020 vp; EV 40/2020 vp)

HE 44/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Veikko Minkkinen, Hallitusneuvos p.029 5150052
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen