Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2020 10.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi (HE 61/2020 vp; EV 44/2020 vp)

HE 61/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen