Hallituksen esitys VM/2020/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2020 10.40

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 66/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Annika Klimenko, Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p.+35 8295530180
Asia

Määrärahojen 832 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2020 kolmas lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta samalla määrällä. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 13,5 mrd. euroa. Hallitus on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus antoi eduskunnalle ensimmäiset valmiuslain käyttöönottoasetukset 17.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion omistajaohjauksen osakehankintoihin ehdotetaan lisäystä 700 milj. euroa siten, että määrärahaa saa käyttää osana yhtiöiden rahoitusaseman turvaamista toteutettaviin valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omaa pääomaa vahvistaviin järjestelyihin. Valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta myöntää enintään 432 milj. euron valtiontakaus eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi ja enintään 372 milj. euron suuruinen takaus Euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaisesta EU Covid-19 -takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Ehdotetaan enintään 880 milj. euron valtiontakausta Työllisyysrahaston alijäämän kattavien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Ravitsemisyrittäjien tukemiseen ehdotetaan 123 milj. euroa käytettäväksi ravintoloiden toiminnan rajoitusten hyvittämiseen ja uudelleen työllistämisen tukeen. Suomen Akatemian valtuuteen ehdotetaan 10 milj. euroa kansallisen COVID-19 rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen ja uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimukseen. COVID-19 tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin ehdotetaan 6 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen