Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) STM/2020/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

A 22/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain perusteella valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä tarkoitettujen toimivaltuuksien käyttöönotosta, joka on voimassa 13.4.2020 asti (125/2020, sittemmin 130/2020) valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin vuoksi. Toimivaltuuksien käyttöönottoa jatkettiin 31.3.2020 annetulla asetuksella (174/2020) 13.5.2020 asti. Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 asetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (308/2020) ja eduskunta päätti 7.5.2020, että asetus saa jäädä voimaan. Tämän asetuksen mukaan kunta voisi valmiuslain 88 §:n toimivaltuuden nojalla olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja. Asetus vastaisi pääasiallisesti sisällöltään 18.3.2020 annettua asetusta 127/2020 ja 6.4.2020 annettua asetusta 197/2020. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 14.5.2020 ja olla voimassa 30.6.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Vaikutukset
Asetuksella turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien riittävyyttä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen