Tehtävään määrääminen UM/2020/81

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Jyri Järviaho, p. 029 5351449

Asia

Ulkoasiainneuvos Harri Mäki-Reinikka (ulkoministeriö) Nikosiassa (Kypros) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Harri Mäki-Reinikan Nikosiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.