Hallituksen esitys VM/2020/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä

HE 97/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Annika Klimenko, Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p.+35 8295530180
Asia

Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 24,9 milj. euroa, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta samalla määrällä. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 18,8 mrd. euroa. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja antanut eduskunnalle valmiuslain käyttöönottoasetukset, jotka eduskunta hyväksyi 18.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu lukuisia määräaikaisia toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä
Vaikutukset
Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille ehdotetaan yhteensä enintään 24,7 milj. euron tukea liikennöintiin koronaviruspandemian aiheuttamassa tilanteessa. Suojelupoliisille ehdotetaan valtuutta sitoutua viraston toimitilahankkeeseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen