Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/12

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 60/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312
Asia
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 60/2020 vp; EV 62/2020 vp)
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen