Lautakunnan asettaminen STM/2020/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Geenitekniikan lautakunnan asettaminen 1.7.2020–30.6.2025 väliseksi toimikaudeksi

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317
Asia
Kokoonpano Puheenjohtaja: professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto Varapuheenjohtaja: yliopistonlehtori Irma Saloniemi, Turun yliopisto Jäsenet ja varajäsenet: erityisasiantuntija Elina Ekokoski, sosiaali- ja terveysministeriö varajäsenenä johtava asiantuntija Jari Jalava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylitarkastaja Marja Ruohonen-Lehto, Suomen ympäristökeskus varajäsenenä erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö johtava asiantuntija Sanna Viljakainen, maa- ja metsätalousministeriö varajäsenenä lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsenenä neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö tiedeasiantuntija Päivi Lindfors, Suomen Akatemia varajäsenenä johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijat: Pysyvät asiantuntijat ovat: professori Johannes Kettunen, Oulun yliopisto tutkimusjohtaja Petri Auvinen, Helsingin yliopisto professori Veikko Launis, Turun yliopisto Sihteerit: Lautakunnalla on pääsihteeri ja muuta sihteeristöä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö nimeää. Määräaika: 1.7.2020–30.06.2025
Esitys
Valtioneuvosto asettaa geenitekniikan lautakunnan 1.7.2020–30.6.2025 väliseksi toimikaudeksi
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Lautakunnan menot maksetaan momentilta 33.01.01. Kokouspalkkiota ei makseta henkilölle, joka hoitaa lautakuntatyötä virkatyönään. Lautakunnan jäsenille ei makseta kuukausipalkkioita. Jäsenten matkakustannukset korvataan noudattaen valtion matkustussääntöä. Muusta kuin virkatyönä tehdystä työstä maksetaan palkkio sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kertakorvauksena.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio