Ministerien sidonnaisuudet VNK/2020/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.6.2020 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Vanhanen)

VN 3/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen