Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.6.2020 15.15

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (HE 91/2020 vp; EV 93/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 91/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kustannustukea täydentävän tuen yleisen kustannustuen kanssa yhtäläisellä kriteeristöllä maatalouden alkutuotannolle, kalataloudelle ja maatilakytkentäiselle yritystoiminnalle sekä maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville 1—9 henkilön mikroyrityksille, siten ettei se viivästytä kustannustuen toimeenpanoa ja näille aloille jo kohdennetut tuet huomioidaan. Talousvaliokunnan mietintö 14/2020 vp.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 sekä päättää merkitä eduskunnan lausuman pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen