Muutos valtioneuvostossa VNK/2020/88

« Tasavallan presidentin esittely 6.8.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 0295 16001
Esitys
Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä filosofian maisteri, yrittäjä, kansanedustaja Hanna Kososen valtioneuvoston jäsenyydestä ja tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä ja samalla nimittää filosofian maisteri, kasvatustieteen kandidaatti, kansanedustaja Annika Virpi Irene Saarikon tiede- ja kulttuuriministeriksi.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.