Valtioneuvoston asetus TEM/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Maija Lönnqvist, Johtava asiantuntija (Lakimies) p.+35 8295047105
Asia

Valtioneuvosto antoi 26.6.2020 valtioneuvoston asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (509/2020). Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä olleiden asetustekstien liitteet eivät olleet esitetyn mukaiset. Asetus on tullut voimaan 1.7.2020. Asetusta esitetään muutettavaksi poistamalla liitteestä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) soveltamisalaan kuulumattomat alat. Lain 1 §:n mukaan lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden sekä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Poistettavat alat ovat: 10200 kalan, äyriäisten, nilviäisten jalostus ja säilöntä 46381 kalatukkukauppa 47230 kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen