Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 VN 78/2020

Istunnon ajankohta 9.7.2020 13.00

9.7.2020 14.33 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.