Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 VN 78/2020

Istunnon ajankohta 9.7.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

9.7.2020 14.33 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2020