Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp; EV 92/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 101/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Outi Äyräs-Blumberg, Hallitussihteeri p.029 5163260
Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän kehittämistä ja toimivuutta erittäin tiiviisti, erityisesti yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisen kannalta ja ylläpitää valmiuden tarvittaessa nopeisiin sääntelyn tai järjestelmätason muutoksiin. Valtioneuvoston tulee antaa asiasta selvitys eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2021.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä elokuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen